ЛАБОРАТОРІЯ ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНИХ ІНФЕКЦІЙ

Лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ „Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України” розташована в місті Одесі по вулиці Пастера, 3/5.
В лабораторії виконуються аналізи на особливо небезпечні інфекції від людей та об’єктів зовнішнього середовища:
  • сибірку
  • туляремію
  • лептоспіроз
  • холеру
  • лістеріоз
  • ієрсініози
  • галофіли
  • легіонелез
Тарифи (прейскурант) на роботи і послуги, що виконуються та надаються за плату установами та закладами, а саме – ДУ „Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 року № 662.
п. 4 Виявлення: бактерій родини патогенних вібріонів виділених з біологічного матеріалу хворого  за дослідження одного показника в одному об’єкті. – 37, 19 грн.
п. 12 Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації) – 24.86 грн.
п. 14. Ідентифікація мікроорганізмів роду Vibrio за одне дослідження одного роду мікроорганізмів – 57.83 грн.
В лабораторії виконується дослідження на галофільні вібріони (харчові продукти – риба свіжа, солона, копчена та гідро біонти).
п. 18 Визначення чутливості виділених  культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) за одне дослідження одного виду мікроорганізмів. – 21,73 грн.
Дослідження біологічного матеріалу людини  на кишкові ієрсініози, туляремію, бруцельоз:
п. 20 п/п 1 «Дослідження біологічного матеріалу людини із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації» – 22,22 грн.
п/п 2 «Дослідження  біологічного матеріалу людини із застосуванням реакції аглютинації» – 27,57 грн.
*При досліджені на ієрсініози використовують діагностикуми еритроцитарний кишені іерсиніозні-О3 та О9 і диагностикум еритроцитарний псевдотуберкулезний.
Дослідження на кишкові іерсиніози з застосуванням реакції не прямої гемаглютинації складає 66,66грн.
Дослідження на лістеріоз:
п. 21 п/п 3 «Виявлення: збудників природно-осередкових інфекцій в об’єктах середовища і життєдіяльності людини (лістеріозу)» – 60,36 грн.
Дослідження на лептоспіроз:
п.23 «Бактеріологічні дослідження  із застосуванням реакції мікроаглютинації лептоспір» – 154,81 грн.
п.21 Дослідження на сибірку (виявлення збудника) – 179,91 грн за одне дослідження
п.15 Визначення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах – 209,84