Починаючи з 1999р. кожен рік в середині вересня у 50-ти країнах світу, у т.ч. в Україні, під егідою ЮНЕСКО проводиться Тиждень освіти дорослих (далі – Тиждень). Мета Тижня – підкреслити важливість навчання впродовж всього життя.

В 2000р. у Меморандумі Європейської Комісії було представлено рекомендації щодо розвитку неформальної освіти, як важливої складової концепції неперервного навчання, що надаватиме молоді й дорослим змогу набувати знання, уміння й навички, формувати погляди й адаптуватися до постійних змін у соціальному середовищі. Цей вид освіти призначений для усіх вікових категорій населення, має організований, цілеспрямований характер, але на відміну від формальної освіти, здійснюється поза офіційними навчальними закладами, акредитованими суспільством для освітньої діяльності. Нині система неформальної освіти у розвинених країнах посідає один щабель з формальною, а подекуди й вищий, оскільки саме тут людина знаходить оптимальні умови для творчого особистісного розвитку.

Європейський Союз розглядає освіту впродовж життя як важливий елемент соціальної моделі сучасного суспільства та загальновизнану необхідність. Міжнародною комісією ЮНЕСКО з освіти були сформульовані основні постулатами, що віддзеркалюють сутність необхідних для виживання процесів у сучасному суспільстві: навчитися пізнавати, навчитися робити, навчитися жити разом. Майже в усьому світі зараз відбувається інституціоналізація різних, у т.ч. й неіснувавших раніше форм освіти, зміна акцентів від первинної (початкової, середньої, вищої) освіти до неперервної, яка триватиме протягом усіх періодів дорослого життя. У розвинених країнах світу, за даними Інституту ЮНЕСКО, різноманітною освітньою та просвітницькою діяльністю вже охоплено до 40-50% дорослого населення, що набагато перевищує кількість дітей і підлітків, які навчаються. Однак, ступінь включення в освітнє середовище переважної більшості суспільства все ще залишається незадовільною. Так, по сьогодні у світі налічується близько 771 млн. неграмотних дорослих людей. А за даними соціологів навіть у країнах, що задекларували право на 10-річну освіту, понад чверті населення все ще відчуває труднощі під час читання, письма, рахунку.

В Україні заходи, присвячені Тижню, проводяться з 11 по 17 вересня на виконання Міжнародної громадсько-державної програми «Освіта дорослих України» та за підтримки державних структур Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнського координаційного бюро «Освіта дорослих України». Заходи, що проводяться, спрямовані на розширення пізнавальних процесів в суспільстві, особисте вдосконалення освіти і культури серед дорослих людей.

Практика показує, що наука не стоїть на місці (постійно оновлюються методи роботи, з’являються нове обладнання та технології і т.і.), а знань ніколи не буває забагато, а навпаки їх, як правило, недостатньо. На практиці мало хто хоче співпрацювати із спеціалістами, які не володіють сучасними технологіями та методами роботи, і не можуть надати послуг, що відповідали б за якістю новітнім стандартам. Зміни в соціумі планети вимагають від сучасних спеціалістів володіння декількома іноземними мовами для успішної співпраці з іноземними замовниками послуг та партнерами.

Ще древніми людьми було помічено, що «користь пізнання у тому, що мудрість життя зберігає тому, хто має її» (Еккл.7:12). На сьогодні, тільки завдяки ресурсам Інтернету (у т.ч. безкоштовним) Ви можете значно підняти свій рівень знань та навичок. Окрім того, в кожному місті існує багатий вибір різних курсів, семінарів, гуртків, секцій. Спеціалісти можуть виїжджати у інші міста, за кордон на науково-практичні конференції, семінари по обміну досвідом, задля підвищення кваліфікації та отримання додаткової освіти. Тому, якщо Ви хочете і в подальшому бути конкурентоспроможним, якщо Ви прагнете бути першим про кого згадають, коли будуть потрібні послуги за Вашим профілем, якщо Вам не подобається розмовляти на «різних мовах» з своїми близькими, стикатися з тим, що на Вас вже поглядають, як на «дуже застарілу» людину, яка не розуміє елементарних, повсякденних для них, речей, пам’ятайте, що все у Ваших руках.

Категорії: Інформація