Стан питної води в період з 21.11.2019р по 28.11.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 21.11.2019р по 28.11.2019р було відібрано в м. Одесі 14 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 10 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

       Всього по Одеській області було відібрано 77 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 87 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 1 проба (1,3%), а саме: Любашивський район. (с. Троцьке)  і по санітарно-хімічним показникам 30 проб (34,5%), а саме:  Саратський район (смт. Сарата, с.Сергіївка), смт. Іванівка, м.Арциз,  Ренійський район ( села Долинське, Лиманське), Тарутинський район ( села Вознесенівка, Аннівка, Лужанка, Вільне ).

       Води поверхневих водойм 1-ї категорії досліджені на  наявність хлорорганічних пестицидів  64   проб  ( р. Дунай, р.  Прут   в   районі  м. Рені та  оз.Ялпуг –  Болградський район)   усі  відповідали  нормативним вимогам..

       Води поверхневих водойм 2-ї категорії досліджені на  наявність хлорорганічних пестицидів  16  проб з р. Сарата ( смт. Сарата )  усі  відповідали  нормативним вимогам.

       В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, у визначених  контрольних   точках  на території житлової забудови  м. Одеса,  смт. Іванівка  було  проведено 27 досліджень атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду, свинцю, діоксину сірки  не встановлено.

   За ході акустичного моніторингу,  у визначених контрольних точках на  території  житлової забудови біля  автомагістралей з інтенсивним рухом транспорту в м. Одеса, м.Арциз, смт.Доброслав, смт. Іванівка, смт. Сарата, було проведено 17 інструментальних вимірювань рівнів шуму, перевищення   гранично   допустимих   рівнів   встановлено     в   м. Одеса ( вул. Балківська – Матроський спуск).

          За даними моніторингу за станом  грунту,  на  території житлової забудови  м. Роздільна, м.. Южне, смт. Сарата досліджені 45 проб грунту  на  наявність хлорорганічних пестицидів   усі  відповідали гігієнічним вимогам.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

        Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявленінестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам   тощо.

Стан питної води в період з 14.11.2019р по 21.11.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 14.11.2019р по 21.11.2019р було відібрано в м. Одесі 17 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 17 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

        Всього по Одеській області було відібрано 122 проби питної води на санітарно-мікробіологічні і 94 проби на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 12 проб (9.8%), а саме: м.Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район (село Шабо), Подільський район (село Куяльник) і по санітарно-хімічним показникам 10 проб (1.0%), а саме: міста Білгород-Дністровський, Болград, Подільський район (село Куяльник).

       Води поверхневих водойм 2-ї категорії досліджені на санітарно-мікробіологічні показники  6   проб води  (  Дністровський лиман Білгород-Дністровського  району)   усі  відповідали  нормативним вимогам..

         В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, у визначених  контрольних   точках  на території житлової забудови  м. Одеса,  смт. Іванівка було  проведено 27 досліджень атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту,  формальдегіду, свинцю, діоксину сірки  не встановлено.

     За ході акустичного моніторингу,  у визначених контрольних точках на  території  житлової забудови біля  автомагістралей з інтенсивним рухом транспорту в смт.Доброслав, смт.Іванівка було проведено 8 інструментальних вимірювань рівнів шуму, перевищення гранично-допустимих рівнів не встановлено.

          За даними моніторингу за станом  грунту, на  території житлової забудови  м. Білгород-Дністровського, м. Ізмаїл, смт. Доброслав  досліджені 12 проб на санітарно-хімічні та 17 проб на  санітарно-мікробіологічні показники    усі  відповідали гігієнічним вимогам.

      Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год, що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для вжиття відповідних заходів, інформації про всі виявленінестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам.

Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ

Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ по області, у порівнянні з попереднім  тижнем, зріс  на 6,9% за рахунок дорослого населення, де ріст на 25,4%, серед дитячого населення  практично- на рівні.

         Інтенсивний показник захворюваності склав 432,0 на 100 тис.населення та нижче епідпорогу (512,8) на 15,8%.  Серед захворілих основну питому вагу складали діти (71,4%).

         До стаціонарів госпіталізовано 199 хворих, що складає  1,9% від загальної кількості захворілих,  у т.ч. діти – 153 (76,9%).

       За даними звітів лікувально-профілактичних закладів щеплено проти грипу з початку епідсезону 2859 осіб , з них 1743 з груп ризику.

      Захворюваність  на гострі кишкові інфекці, порівняно з попереднім тижнем, знизилась на  4,9 % , за рахунок дітей до 17 років, де зниження  на 9 , серед дорослих незначний ріст – на 2,9 %.

            В структурі захворюваності основна питома вага припадала на дітей до 17 років – 63,2 %. Найуразливішою залишалась  вікова група 1-4 роки (40,8 %).

            В організованих колективах захворюваність реєструвалась поодинокими випадками. В осередках проведено  комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

      Вірусні гепатити та повітряно-крапельні інфекції реєструвались спорадичними  випадками.

          З метою проведення моніторингу за станом питної води по області було відібрано 147 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 109 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам  проб (6.1%), а саме: Білгород-Дністровський район (села Козацьке, Маразліївка, Широке), Подільський район (села Новоселівка, Соболівка) і по санітарно-хімічним показникам 23 проби (21.1%), а саме: міста Болград, Арциз, Сарата, Кілійський район (м.Вилкове), Подільський район (села Новоселівка, Коси).

         Води поверхневих водойм 1-ї категорії (р. Дунай) на санітарно-мікробіологічні показники  було досліджено 11 проб води,  з них   не відповідало   нормативним    вимогам  3   проби  (Кілійський район, смт. Вилкове); з досліджених  на санітарно-хімічні  показники 7 проб води поверхневих  водойм   усі відповідали нормативним вимогам.

       Води поверхневих водойм 2-ї категорії досліджені на санітарно-мікробіологічні показники  4   проби води  ( Подільський район) та 4 проби води на санітарно-хімічні показники  усі  відповідали  нормативним вимогам..

         В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, у визначених  контрольних   точках  на території житлової забудови  м.м. Одеса, Біляївка,  смт. Іванівка було  проведено 37 досліджень атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, пилу, формальдегіду, сірководню, діоксину сірки  не встановлено.

         За даними  акустичного моніторингу,  у визначених контрольних точках на  території  житлової забудови смт. Іванівка, м.Подільськ  було проведено 10 інструментальних вимірювань рівнів шуму,  перевищення гранично-допустимих рівнів не встановлено.

          За результатами моніторингу за станом  грунту, на  території житлової забудови  м.м. Білгород-Дністровського, Ізмаїл, смт. Сарата досліджені 6 проб на санітарно-хімічні та 4 проби на  санітарно-мікробіологічні показники    усі  відповідали гігієнічним вимогам.

         Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

         Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам   тощо.

         Санепідситуація залишається на   контролі.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ПРОТИ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

Всесвітній день боротьби проти хронічного обструктивного захворювання легень (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day, World COPD Day; далі – День) заснований міжнародною громадською організацією «Глобальна ініціатива по боротьбі проти хронічного обструктивного захворювання легень» (GOLD; офіційний сайт організації – https://goldcopd.org/world-copd-day/) за підтримки ВООЗ та відзначається з 2002р. щорічно у середу другого або третього тижня листопада. В 2019р. цей День припадає на 20 листопада. Мета Дня – підвищення обізнаності про хронічні обструктивні захворювання легень (далі – ХОЗЛ) та покращення догляду за хворими ХОЗЛ у всьому світі.

Щороку GOLD обирає тему Дня. Тема Дня-2019 – «Усі разом, щоб подолати ХОЗЛ». Співпрацюючи з медичними працівниками і групами пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень з різних кінців світу, GOLD координує підготовку ресурсів і матеріалів для розповсюдження. На сьогодні понад 50 країн світу відзначають Всесвітній день боротьби проти ХОЗЛ з проведенням санітарно-просвітницьких заходів медичними працівниками, педагогами та представниками громадськості, які хочуть допомогти зменшити тягар ХОЗЛ.

ХОЗЛ – це прогресуюче небезпечне для життя захворювання легень, що викликає задуху (спочатку при фізичних навантаженнях), та схильність до загострень і важких захворювань. Як правило, хвороба розвивається повільно та зазвичай проявляється у людей старше 40-50 років (8-22% людей від 40 років). Головні ознаки захворювання – постійна задишка (спершу при фізичних навантаженнях, потім і в стані спокою), хронічний кашель, хронічне відкашлювання мокротиння.

Протягом другої половини ХХ ст. та на початку ХХІст. спостерігається постійне зростання рівня захворюваності на ХОЗЛ, зумовлене забрудненням атмосферного повітря, поширенням куріння тютюну та старінням населення. За даними GOLD, у світі на ХОЗЛ хворіє 384 млн. людей. З причин зумовлених ХОЗЛ щороку вмирає близько 3 млн. (2015р. – 3,17 млн. чоловік), що складає 5% від загальної кількості смертей з різних причин. Понад 90% випадків смерті від цієї хвороби приходиться на країни з низьким та середнім рівнем достатку. В Україні за різними оцінками від ХОЗЛ потерпає щонайменше 4% населення, а близько 2% смертей українців зумовлено цією хворобою.

Основною причиною розвитку ХОЗЛ вчені вважають дію на організм людини тютюнового диму під час активного та пасивного куріння. За статистичними даними, найбільш уразливими до ХОЗЛ є завзяті курці (80% пацієнтів з ХОЗЛ), у яких хвороба прогресує удев’ятеро швидше, ніж у людей, які не курять. Окрім того, до найпоширеніших факторів ризику відносять:

 • забруднення атмосферного повітря промисловими викидами, викидами автотранспорту та ін. (за даними GOLD, 91% світового населення на сьогодні проживає в місцях, де рівні забруднення атмосферного повітря перевищують міжнародні стандарти ВООЗ);
 • забруднення повітря в житлових приміщеннях (наприклад, унаслідок використання для обігріву та приготування їжі палива, такого як деревина, навіз, солома, вугілля та ін., на фоні погано працюючої печі та недостатнього провітрювання приміщень);
 • наявність пилу (як органічного, так і неорганічного), диму і випарів хімічних речовин на робочих місцях (10-15% всіх випадків захворювання);
 • часті респіраторні захворювання нижніх відділів респіраторних шляхів у дитинстві.

У деяких випадках розвиток ХОЗЛ пов’язують із генетичними чинниками, гіперчутливістю дихальних шляхів, тривалим захворюванням на астму (у астматиків у 12 разів вище ризик розвитку ХОЗЛ), невідповідним розвитком легень у дитячому віці (часто внаслідок проживання вагітної жінки в незадовільних умовах).

За прогнозами ВООЗ, якщо в найближчі роки не прийняти ніяких запобіжних заходів, за наступні 10 років рівень загальної смертності від цієї хвороби зросте більш ніж на 30%, і ХОЗЛ стане третьою провідною причиною смерті у світі.

Основою профілактичних заходів щодо попередження розвитку ХОЗЛ є:

 1. відмова від тютюнопаління (як активного, так і пасивного);
 2. достатня фізична активність, загартовування;
 3. достатнє перебування на свіжому повітрі (краще за містом, або у рекреаційних зонах, парках, пляжах, що знаходяться на видаленні від підприємств та транспортних магістралей з високою щільністю руху);
 4. збалансоване харчування;
 5. при наявності професійних шкідливостей дотримання вимог охорони праці (зокрема хороша вентиляція приміщень, за необхідності використання респіраторів, періодичний медичний огляд працівників та лабораторний контроль якості повітря на робочих місцях, з прийняттям за необхідності заходів направлених на зниження рівнів його забруднення);
 6. перехід з пічного на більш безпечні для здоров’я види опалення, а за неможливості – періодичний технічний контроль роботи печей, лабораторний контроль якості повітря на робочих місцях закладів та у приміщеннях будинків, де все ще використовують пічне опалення;
 7. профілактика загострень та інших бронхолегеневих інфекцій, зокрема за рахунок своєчасних щеплень проти туберкульозу, грипу, пневмококової інфекції (особливо у віці після 65 років і за наявності важких супутніх патологій, наприклад, захворювань серця).

У випадку, якщо Ви підозрюєте наявність у себе ХОЗЛ, слід звернутися до лікаря для проведення повного обстеження, постановки точного діагнозу та лікування. Протирецидивна терапія хворих проводиться за рекомендацією та під контролем лікаря (зазвичай 2 рази на рік), і може включати до себе:

 • прийом антибіотиків;
 • санацію вогнищ інфекції;
 • застосування бронходилятаторів, відхаркувальних засобів;
 • фізіотерапевтичне лікування, ЛФК, масаж, загартування;
 • санаторно-курортне лікування.

Слід пам’ятати, що лікування не зможе вилікувати Вас від ХОЗЛ, однак воно уповільнить розвиток хвороби, полегшіть симптоми, покращить якість життя, попередить розвиток ускладнень (наприклад, туберкульозу), і як наслідок подовжить Ваше життя.

Стан питної води в період з 07.11.2019р по 14.11.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 07.11.2019р по 14.11.2019р було відібрано в м. Одесі 14 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 13 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Всього по Одеській області було відібрано 147 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 109 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам  проб (6.1%), а саме: Білгород-Дністровський район (села Козацьке, Маразліївка, Широке), Подільський район (села Новоселівка, Соболівка) і по санітарно-хімічним показникам 23 проби (21.1%), а саме: міста Болград, Арциз, Сарата, Кілійський район (м.Вилкове), Подільський район (села Новоселівка, Коси).

Води поверхневих водойм 1-ї категорії (р. Дунай) на санітарно-мікробіологічні показники  було досліджено 11 проб води,  з них   не відповідало   нормативним    вимогам  3   проби  (Кілійський район, смт. Вилкове,) ; з досліджених  на санітарно-хімічні  показники 7 проб води поверхневих  водойм  усі відповідали нормативним вимогам. Води поверхневих водойм 2-ї категорії досліджені на санітарно-мікробіологічні показники  4  проби води  ( Подільський район) та 4 проби води на санітарно-хімічні показники  усі  відповідали  нормативним вимогам..

         В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, у визначених  контрольних   точках  на території житлової забудови  м. Одкса, м. Біляївка,  смт. Іванівка було  проведено 37 досліджень атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, пилу, формальдегіду, сірководню, діоксину сірки  не встановлено.

   За ході акустичного моніторингу,  у визначених контрольних точках на  території  житлової забудови смт. Іванівка, м.Подільськ  було проведено 10 інструментальних вимірювань рівнів шуму,  перевищення гранично-допустимих рівнів не встановлено.

        За даними моніторингу за станом  грунту, на  території житлової забудови  м. Білгород-Дністровського, м. Ізмаїл, смт. Сарата досліджені 6 проб на санітарно-хімічні та 4 проби на  санітарно-мікробіологічні показники    усі  відповідали гігієнічним вимогам.

         Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год, що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для вжиття відповідних заходів, інформації про всі виявлені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам.

Стан питної води в період з 31.10.2019р по 07.11.2019р

З метою проведення моніторингу за станом питної води в період з 31.10.2019р по 07.11.2019р було відібрано в м. Одесі 18 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 17 проб на санітарно-хімічні показники. Всі досліджені проби відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

       Всього по Одеській області було відібрано 76 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 59 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 7 проб (9.2%), а саме: міста Роздільна, Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район (с.Шабо), Овідіопольський район (с.Дальник) і по санітарно-хімічним показникам 14 проб (23.7%), а саме: міста Роздільна, Татарбунари, Білгород-Дністровський район (с.Шабо).

     В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, у визначених  контрольних   точках  на території житлової забудови  м. Подільськ, м. Кілія, смт. Захарівка було  проведено 22 дослідження атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту не встановлено.

      За ході акустичного моніторингу,  у визначених контрольних точках на  території  житлової забудови смт. Іванівка, м.Подільськ, смт. Захарівка   було проведено 9 інструментальних вимірювань рівнів шуму,  перевищення гранично-допустимих рівнів не встановлено.

           За даними моніторингу за станом  грунту, на  території житлової забудови   смт. Захарівка, смт. Доброслав досліджені 6 проб на санітарно-хімічні та 6 проб на  санітарно-мікробіологічні показники    усі  відповідали гігієнічним вимогам. На території санітарно-захисної зони СБО «Північна» м. Одеса   проведені 18 досліджень грунту на наявність залишкової кількості хлорорганічних пестицидів  усі відповідали  гігієнічним вимогам.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год, що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

       Для вжиття відповідних заходів, інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам.

Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ

Загальний показник захворюваності на грип та ГРВІ за минулий тиждень, порівняно з попереднім, знизився на 3,3%, у т.ч. серед  дорослих – на 2,1%, серед дитячого населення – на 3,7%.

      Інтенсивний показник захворюваності склав 403,8 на 100 тис.населення та нижче епідпорогу (512,8) на 21,2%.  Серед захворілих основну питому вагу складали діти (75,8%).

        До стаціонарів госпіталізовано 219 хворих, що складає  2,3% від загальної кількості захворілих,  у т.ч. діти – 190 (86,8%).

        За даними звітів лікувально-профілактичних закладів щеплено проти грипу з початку епідсезону 1411 осіб з груп ризику.

      Захворюваність  на гострі кишкові інфекції  по області, порівняно з попереднім тижнем, знизилась на  9,6%, у тому числі серед дорослих – на 6,7%, серед дітей до 17 років рівень – на 11,4%.

           В структурі захворюваності основна питома вага припадала на дітей до 17 років – 60,2 %. Найуразливішою залишалась  вікова група 1-4 роки (45,3 %).

           В організованих колективах захворюваність реєструвалась поодинокими випадками. В осередках проведено комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів з лабораторним контролем.

 Повітряно-крапельні інфекції реєструвались спорадичними  випадками.

            Захворюваність на кір залишилась на рівні попереднього тижня – зареєстровано 3 хворих. З початку року всього зареєстровано кір у 1710 хворих, у тому числі діти до 17 років – 905 (52,9%).

              Щеплювальний статус захворілих: не щеплено проти кору  89,4%,  них не щеплені за віком – 6,1% (діти до 1 року), отримали 1 дозу – 7,1%, 2 дози – 3,6%.

        З метою проведення моніторингу за станом питної води відібрані в м. Одесі 15 проб на мікробіологічні показники  та 24 проби  на санітарно-хімічні  показники відповідають вимогам ДСанПіН2.2.4-171-10«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

        Всього по Одеській області було відібрано 79 проб питної води на санітарно-мікробіологічні і 76 проб на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 3 проби (3.8%), а саме: Білгород-Дністровський район (с.Софіївка), Кілійський район (с.Старі Трояни), Іванівський район ( Р. Слобідка) і по санітарно-хімічним показникам 17 проб (22.4%), а саме: м.Арциз, Арцизський район (с.Садове), Іванівський район (села Северинівка, Адамівка, Н.Шомполи), Роздільнянський район (с.Степанівка), Саратський район (с.Міняйлівка), Захарівський район (с.Мар`янівка).

       В ході здійснення  соціально – гігієнічного моніторингу за станом  забруднення атмосферного повітря, у визначених  контрольних   точках  на території житлової забудови Київського району м. Одеса ( вул. Ак. Вьямса, вул. Ак. Глушка, вул.Комарова,  вул. Філатова, 1) було  проведено 20 дослідження атмосферного повітря, перевищення гранично допустимих концентрацій оксиду вуглецю, діоксиду азоту, формальдегіду, діоксиду сірки,  свинцю  не встановлено.

         За ході акустичного моніторингу,  в м. Одеса та смт. Іванівка  у визначених контрольних точках на  території житлової забудови  було проведено 18 інструментальних вимірювань рівнів шуму,  перевищення гранично-допустимих рівнів не встановлено.

    За даними моніторингу за станом  грунту, на  території житлової забудови  смт.  Іванівка,  досліджені проби на санітарно-хімічні та  санітарно-мікробіологічні показники    усі  відповідали гігієнічним вимогам.

          Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

          Для    вжиття   відповідних    заходів,    інформації    про всі виявлені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   нестандартні проби направлені до Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області, головам райдержадміністрацій та балансоутримувачам   тощо.

       Санепідситуація залишається на   контролі.

З метою зміцнення управління якістю в лабораторіях відповідно до міжнародних стандартів та становлення лабораторій на шлях до акредитації, як інструменту для забезпечення якісної діагностики, нагляду за хворобами та відповіді на спалахи, між Державною установою «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» та Американською Спілкою Клінічних Патологів (АСКП), 11.07.2018 року було підписано відповідний меморандум.

Очікуваним результатом від реалізації Проекту е відпрацювання та впровадження у пілотних лабораторіях структурної програми підвищення якості, яка дозволяє керівникам лабораторій впроваджувати практичні системи управління якістю в умовах обмежених ресурсів для підготовки до акредитації

Проект матиме позитивний вплив на розвиток системи охорони здоров’я України, а саме на сталий розвиток якості лабораторних систем, що гарантує універсальний доступ до точних, надійних та своєчасних лабораторних результатів для правильної діагностики на рівні окремих пацієнтів та для  здоров’я населення в цілому.

27 вересня 2019 року, у м.Київ відбулась зустріч зацікавлених сторін з огляду результатів Проекту «Підтримка зміцнення лабораторій у країнах з обмеженими ресурсами у рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)» (далі – Проект), на якій виступили головний лікар АСКП – Денні А.Мілнер та виконавчий директор Сертифікаційної Ради АСКП – Патрісія Танабе.  

Зустріч відбулася з метою досягнення стійкого контролю над епідемією ВІЛ та максимізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом поліпшення використання стратегічної інформації щодо ВІЛ, посилення системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ та впровадження системи управління/поліпшення якості лабораторій.

Крім того, на зустрічі обговорювались питання зміцнення менеджменту якості в клінічних лабораторіях відповідно до міжнародних стандартів і становлення лабораторій на шляху до акредитації як інструменту для забезпечення якісної лабораторної діагностики.

За підсумками зустрічі імуно-вірусологічна лабораторія Державної установи «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» отримала сертифікат підтверджуючий, що базова ефективність та готовність лабораторії до акредитації були перевірені з використанням контрольного списку ВООЗ «Поетапне підвищення якості лабораторій в процесі підготовки до акредитації» версія 2:2015, і відповідали вимогам наступного рівня.

За значний внесок у розбудову лабораторної галузі і підтримки у впровадження проекту «Підтримка зміцнення лабораторії у країнах з обмеженими ресурсами в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США  з надання допомоги у боротьби з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)», керівнику Державної установи «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України» Гончарову Віталію Олександровичу видано відповідне свідоцтво про визнання.

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ВЕГАНА

1 листопада за ініціативи Веганського товариства (Vegan Society; далі – Товариство; офіційний сайт – https://www.vegansociety.com) з 1994р. в багатьох країнах світу щорічно відзначається Всесвітній день вегана (далі – День). Дата приурочена до дня введення в 1944р. терміну веган (створений з перших 3-х та останніх 2-х букв англійського слова «vegetarian» – «вегетаріанець», «вегетаріанський») та одночасного заснування у Лондоні Веганського товариства. У 2019р. Товариство відзначатиме свою 75-ту річницю. Слід згадати, що День вегана завершує так званий Місяць вегетаріанської усвідомленості (Vegetarian Awareness Month), який розпочався 1 жовтня – у Всесвітній день вегетаріанства.

Веганізм (веганство) – спосіб життя, що характеризується, зокрема, суворим вегетаріанством. Слід зазначити, що перше вегетаріанське товариство було утворено ще в 1847р. в Англії, проте саме вегетаріанство традиційно було пов’язане з народом стародавньої Індії (на сьогодні понад 70% вегетаріанського населення світу – індійці).

Вегани – прихильники веганізму. Вони не вживають в їжу не тільки м’ясні продукти, птицю, рибу і тварини морепродукти (як і вегетаріанці), але також яйця і молочні продукти. Крім цих продуктів тваринного походження, вегани, як правило, не використовують в побуті і не використовують також:

 • вироби зі шкіри, хутра, шовку, вовни та інших матеріалів тваринного походження;
 • мед;
 • продукти, до складу яких входять компоненти, отримані з тваринних продуктів (наприклад, желатин, гліцерин); так, – для виготовлення фотоплівки, – може використовуватися желатин;
 • продукти, при виготовленні (часто – при очищенні) яких використовувалися продукти тваринного походження (наприклад, желатин використовується при виробництві деяких видів рафінованого цукру, при освітленні деяких сортів виноградного вина і пива, але «велика частина міцного спиртного – таких як горілка, віскі, бренді, джин – веганські »);
 • продукцію, яка проходила тестування на тваринах (наприклад, деякі види косметики і сортів тютюну);
 • індустрію розваг, якщо в них задіяні тварини проти своєї волі і з використанням насильства: цирки, зоопарки, дельфінарії і океанаріум, скачки, фотографування з тваринами, кориду, бої тварин.

Причини відмови можуть бути різними, але основна – це небажання бути причетним до жорстокого поводження з тваринами та їх вбивства.

Згідно з останніми підрахунками ООН, на нашій планеті живе близько мільярда людей, які усвідомлено відмовилися від м’яса і продуктів тваринного походження (приблизно, кожен сьомий житель планети). Найбільше веганів і вегетаріанців живе в Індії, де їх кількість становить близько 40% населення, що пов’язано з релігійними і культурними традиціями, а також з низьким економічним розвитком деяких регіонів.

Американська дієтологічна асоціація (2009р.), Американська дієтологічна асоціація і асоціація «Дієтологи Канади» (2003р.), Новозеландська дієтологічна асоціація (2000р.), Британський фонд харчування (2005р.) стверджують, що за умови правильного планування вегетаріанські дієти, включаючи веганські, є здоровими і повноцінними, підходять людям будь-якого віку і в будь-який період життя, а також можуть допомогти в профілактиці і лікуванні деяких захворювань. Так, за даними досліджень, вегани зазвичай мають знижений ризик серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету II типу і деяких видів злоякісних новоутворень.

Правильне планування дієти має на увазі отримання організмом достатньої кількості необхідних організму речовин (незамінних амінокислот, білків, заліза, цинку, кальцію, рибофлавіну, вітамінів A, B12, D, незамінних жирних кислот, йоду) в раціоні, для чого обов’язково необхідно вживати добавки або продукти, збагачені цими речовинами. При неправильному плануванні дієти, як показали дослідження, організм людини недоотримує ряд необхідних йому речовин (в 2 рази менше насичених жирних, ретинолу, B12, D, а також кальцію, цинку). Так, рослинна їжа не міститься вітамін D (єдине харчове джерело – гриби, що зазнали ультрафіолетового випромінювання). Так як цей вітамін синтезується під дією ультрафіолетових променів в шкірі, тим, хто не отримує в необхідній кількості цього вітаміну з їжею або з добавок, необхідно перебувати багато часу на сонці, що, наприклад, у північних широтах, в зв’язку з недоліком сонячних днів, призводить до його дефіциту, що в довгостроковій перспективі може призвести до втрати кісткової маси і остеопорозу. Нестача вітаміну D також є потенційною причиною смертності від онкологічних захворювань. Недостатнє вживання кальцію позначається на рівні мінералізації і міцності кісткової тканини.

Таким чином, якщо Ви плануєте змінити стиль свого життя та стати веганом (або вегетаріанцем) спершу проконсультуйтеся з лікарем щодо вихідного стану Вашого здоров’я та потреб Вашого організму, та заплануйте з ним Ваш щоденний раціон з урахуванням вищесказаного.