Стан питної води в м.Одеса  в період з 17.09.2020 по  24.09.2020р

З метою проведення моніторингу за   станом   питної води в м.Одеса  в період з 17.09.2020 по  24.09.2020р було  досліджено 5 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні показники та 5 проб на санітарно-хімічні показники. Усі досліджені проби  відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

        По Одеській області всього було  досліджено 107 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 78 проб  на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 11 проб (10.3%), а саме: м.Подільськ, Балтський район (с.Оленівка), Білгород-Дністровський район (села Крутоярівка, Старокозаче, Петрівка, Миколаївка, Приморське) і по санітарно-хімічним показникам 15 проб (19.2%), а саме: міста Арциз,  Татарбунари, смт. Сарата, Саратський район (села Зоря, Мирнопілля, Іванівка, Плахтіївка),  Іванівський район (с.Черняхівське).

            Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме:   р.Дунай   в Ізмаїльському   та Кілійському  районі,  р. Дністер  в Біляївському районі,  було досліджено 8 проб води на санітарно-мікробіологічні показники та 4 проби води на  санітарно-хімічні  показники. Усі  досліджені  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

       Води  водойм 2-ї категорії (Дністровський лиман Овідіопольський район) було досліджено 2 проби води на  вміст хлорорганічних пестицидів  Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

 В ході  здійснення  державного  соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови  м. Одеса  було досліджено 26 проб. Перевищення гранично  допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту, пилу. формальдегіду, свинцю не встановлено.

За даними акустичного  моніторингу, у  контрольних точках  на території  житлової   забудови    біля    автомагістралей   в м. Одеса та  м. Кілія, м.Ізмаїл     було проведено 12 інструментальних  вимірювань рівнів шуму, перевищення гранично допустимих рівнів  не встановлено.

   За  даними моніторингових досліджень  стану ґрунту,  проведеного  у визначених  контрольних точках  на території  зон   відпочинку, житлової забудови  у м. Одеса,   смт. Овідіополь було досліджено  12  проб  грунту  на  наявність залишків  хлорорганічних   пестицидів. Усі досліджені проби  відповідали нормативним вимогам.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

          Для   вжиття   відповідних   заходів,  інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області.

Стан  питної води в м.Одеса  в період з 10.09.2020 по 17.09.2020р

З метою проведення моніторингу за   станом   питної води в м.Одеса  в період з 10.09.2020 по 17.09.2020р було  досліджено  13 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні показники та 13 проб на санітарно-хімічні показники. Усі досліджені проби  відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

        По Одеській області всього було відібрано 98 проб питної води для дослідження на санітарно-мікробіологічні і 81 проба для дослідження на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають  вимогам   ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 3 проби (3.0%), а саме: м.Білгород-Дністровський і по санітарно-хімічним показникам 13 проб (16.0%), а саме: міста Болград, Татарбунари, смт.Сарата, Кілійський район (м.Вилкове), Роздільнянський район (с.Степанівка), Ізмаїльський район (с.Кам`янка).

            В зонах рекреації  морського водокористування на пляжах  м. Одеси  та Одеської області ( Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони)  було  досліджено 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники, з них не відповідало нормативним  вимогам  15 проб  ( м. Одеса  пляжі  «Дельфін», «Ланжерон», «Відрада», «Лузанівка»).  На санітарно-хімічні показники  було досліджено 27 проб морської води. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

            Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дунай в Ізмаїльському  районі, р. Турунчук, р. Дністер  в Біляївському районі,  було досліджено 23 проби води на санітарно-мікробіологічні показники та 23 проби води на вміст хлорорганічних пестицидів. Усі  досліджені  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

       Води  водойм 2-ї категорії (Дністровський лиман, Хаджибейський лиман) було досліджено 10 проб води на санітарно-мікробіологічні  показники. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

 В ході  здійснення  державного  соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови  м. Одеса та смт. Ширяєво  було досліджено 22 проби. Перевищення гранично  допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю, діоксиду сірки, діоксиду азоту, пилу  не встановлено.

За даними акустичного  моніторингу, у  контрольних точках  на території  житлової   забудови    біля    автомагістралей   в м. Одеса, м. Ізмаїл   було проведено 14 інструментальних  вимірювань рівнів шуму, перевищення гранично допустимих рівнів  встановлено в 2-х випадках в м. Одеса.

   За  даними моніторингових досліджень  стану ґрунту,  проведеного  у визначених  контрольних точках  на території  зон   відпочинку, житлової забудови  у містах Біляївка,  Ізмаїл,  Подільськ та  смт. Кодима було досліджено  15  проб  грунту  на санітарно- мікробіологічні показники.

   Усі досліджені проби   відповідали  нормативним вимогам.  На наявність залишків  хлорорганічних   пестицидів у грунті   в  м. Подільськ,  смт.  Кодима,    с. Малий Фонтан  Подільського  району   було проведено  14 досліджень грунту. Усі досліджені проби  відповідали нормативним вимогам.

       Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

          Для   вжиття   відповідних   заходів,  інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області.

Стан питної води в м.Одеса  в період з 03.09.2020 по 10.09.2020р

З метою проведення моніторингу за   станом   питної води в м.Одеса  в період з 03.09.2020 по 10.09.2020р було  досліджено  12 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні показники та 11 проб на санітарно-хімічні показники. Усі  досліджені проби   питної води  відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

           В Одеській області всього було  досліджено   88 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 61 проба  на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 4 проби (4.5%), а саме: м.Роздільна, Окнянський   район   (с.Новосамарка) і   по   санітарно-хімічним  показникам 6 проб (9.8%), а саме: міста Татарбунари, Роздільна, Окнянський район (с.Іванівка).

          В зонах рекреації  морського водокористування на пляжах  м. Одеси  та   Одеської області ( Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони)  було  досліджено 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники, з них не відповідало нормативним  вимогам  15 проб ( м. Одеса пляжі 13ст. В. Фонтану, «Дельфін», «Ланжерон», «Відрада», «Лузанівка»).

  На санітарно-хімічні показники  було досліджено 30 проб морської води. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

   Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дунай в Ізмаїльському та Кілійському районах, р.Турунчук в Біляївському районі, оз.Ялпуг в Болградському районі, було досліджено 6 проб води на санітарно-мікробіологічні показники та 8 проб води на вміст хлорорганічних пестицидів  (р. Дунай в Кілійському та Ренійському  районах, оз. Ялпуг  в болградському районі). Усі  досліджені  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

      Води водойм 2-ї категорії  ( Дністровський лиман ) було досліджено  2 проби води  на санітарно-мікробіологічні  показники. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

В ході  здійснення  державного  соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови  м.  Подільськ, м. Болград, м. Рені, смт. Нові Біляри  Лиманського району  було досліджено 4 проби. Перевищення гранично – допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю, діоксину сірки, пилу, аміаку. формальдегіду   не встановлено.

За даними акустичного  моніторингу, у  контрольних точках  на території  житлової   забудови    біля   автомагістралей   в м.Болград, м.Рені, м. Біляївка, м. Роздільна, смт.Велико-Михайлівка було проведено 18 інструментальних  вимірювань рівнів шуму, перевищення гранично-допустимих рівнів не  встановлено.

   На території житлової забудови м. Одеса  в місцях розміщення базових станцій мобільного зв`язку було проведено 74 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

    За  даними моніторингових досліджень  стану ґрунту,  проведеного  у визначених  контрольних точках  на території  зон   відпочинку, житлової забудови  у м. Болград, м. Рені, м. Біляївка, смт. Ширяєво  було досліджено  8  проб  грунту  на санітарно- мікробіологічні показники. Усі досліджені проби   відповідали  нормативним вимогам.  На наявність залишків  хлорорганічних пестицидів у грунті  в  смт. Іванівка  було проведено  14 досліджень грунту. Усі досліджені проби  відповідають нормативним вимогам.

          Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

          Для   вжиття   відповідних   заходів,  інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області.

Стан  питної води в м.Одеса  в період з 27.08.2020 по 03.09.2020р

З метою проведення моніторингу за   станом   питної води в м.Одеса  в період з 27.08.2020 по 03.09.2020р було  досліджено  1 пробу питної води  на санітарно-мікробіологічні показники. яка  відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

    В Одеській області всього було  досліджено  69 проб питної води  на санітарно-мікробіологічні і 50 проб  на санітарно-хімічні показники. Із них не відповідають вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» по санітарно-мікробіологічним показникам 6 проб (8.7%), а саме: Білгород-Дністровський район (села   Приморське,   Ст. Царичанка,  Царичанка),  Окнянський   район ( смт. Окни, с.Чорна) і по санітарно-хімічним показникам 6 проб (12.0%), а саме: Іванівський район (села Амбарів, Романовка, Стрюково, Ульянівка, Петрівка, Антонюки).

   В зонах рекреації  морського водокористування на пляжах  м. Одеси  та   Одеської області ( Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони)  було  досліджено 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники, з них не відповідало нормативним  вимогам  1 проба  ( м. Одеса,  пляж 16ст. В. Фонтану).

  На санітарно-хімічні показники  було досліджено 25 проб морської води. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

  Води поверхневих водойм 1-ї категорії, які використовуються як джерела питного водопостачання населення, а саме: р.Дунай в Ізмаїльському та Кілійському районах, р. Турунчук в Біляївському районі,  було досліджено  8 проб води на санітарно-мікробіологічні показники та 8 проб  води на вміст хлорорганічних пестицидів  (р. Дунай в Кілійському районі). Усі  досліджені  проби  відповідали гігієнічним вимогам.

 Води водойм 2-ї категорії  ( Дністровський лиман ) було досліджено  2 проби води  на санітарно-мікробіологічні  показники. Усі досліджені проби відповідали гігієнічним вимогам.

В ході  здійснення  державного  соціально-гігієнічного моніторингу в галузі  охорони   атмосферного  повітря,  на  території  житлової   забудови  м.  Подільськ, м. Южне, смт. Ананьїв, смт. Захарівка  було досліджено 5 проб. Перевищення гранично – допустимих концентрацій по вмісту оксиду вуглецю, діоксину сірки. пилу  не встановлено.

За даними акустичного  моніторингу, у  контрольних точках  на території  житлової   забудови    біля    автомагістралей   в  смт. Іванівка було проведено 4 інструментальних  вимірювань рівнів шуму, перевищення гранично-допустимих рівнів не  встановлено.

   На території житлової забудови м. Одеса, селах  Велико-Михайлівського  району ( Новопетрівка, Новоселівка, Тростянець, Великокомарівка, Новосавицьке), смт. Захарівка та в селах Захарівського району (Глибокий Яр, Василівка, Мар`янівка), смт.Ширяєве та в селах  Ширяївського району (Макарове, Чогодарівка, Григорівка, Олександрівка)  в місцях розміщення базових станцій мобільного зв`язку було проведено 68 інструментальних вимірювань рівнів електромагнітного випромінювання, перевищення гранично допустимих рівнів не встановлено.

Радіаційний фон на території області складає 12-14 мкР/год., що відповідає природному фону багаторічних спостережень.

     Для   вжиття   відповідних   заходів,  інформації про всі виявлені нестандартні проби направлені до  міських, районних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Головного управління Держпродспоживслужби  в Одеській   області.