В Україні, як і в інших країнах, неінфекційні захворювання (НІЗ) залишаються основною причиною захворюваності, втрати працездатності та передчасної смертності. Найефективнішим способом зменшити тягар НІЗ є запобігання їх розвитку шляхом вирішення поведінкових факторів ризику, які є причиною НІЗ на рівні загального населення та окремого індивіда: куріння, вживання алкоголю, надмірне споживання солі, недостатня фізична активність, надмірна вага та ожиріння, а також нездорове харчування.

    В Україні у 2019 році  вперше проведено національне дослідження щодо поширеності основних факторів ризику НІЗ, яке відповідає затвердженому Всесвітньою організацією охорони здоров’я поетапному підходу до епіднагляду  за факторами ризику НІЗ стандартизованим метод збору даних  (STEPS). Результати дослідження дозволять сформувати об’єктивну точку зору на поточну ситуацію щодо поширеності факторів ризику НІЗ серед дорослого населення країни та визначити підходи до профілактики та боротьби з НІЗ в Україні найближчими роками.

В Україні основний соціальний і економічний тягар неінфекційних захворювань зумовлений чотирма хворобами: серцево-судинними захворюваннями, діабетом, онкологічними хворобами та хронічними обструктивними захворюваннями легень, психічні розлади. Ці хвороби призводять до тривалої недієздатності, зниження добробуту родин, зменшення продуктивності праці, а також до значного навантаження на системи охорони здоров’я.

 НІЗ в Україні є причиною більш ніж 80% втрачених років потенційного життя через передчасну смертність та інвалідність, а також близько 90% всіх смертей з високим рівнем передчасної смертності. Майже 80% загальної чисельності померлих в Україні припадає на хвороби системи кровообігу, новоутворення, хвороби органів дихання. Така ситуація впливає і на рівень середньої очікуваної тривалості життя, який становить 72 роки (чоловіки – 66,3 роки, жінки – 76,3 роки), що є значно нижчим, порівняно з іншими європейськими країнами.

Національний план щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку, ухвалений урядом України в 2018 р., нарешті виніс питання протидії НІЗ на державний рівень. Це було перше рішення держави щодо протидії НІЗ, засноване на принципі «Здоров’я в усіх політиках».

Планом, серед інших заходів, передбачено проведення низки загальнонаціональних досліджень щодо поширеності факторів ризику НІЗ серед різних вікових і гендерних груп.

   Наявність таких даних дозволяє оцінити існуючу ситуацію, запропонувати

заходи, спрямовані на поліпшення стану здоров’я та доступності профілактичних послуг і відслідковувати в подальшому прогрес досягнення

визначених цілей.

Оскільки дослідження STEPS проводилося в Україні вперше, його метою було отримати базову інформацію щодо основних факторів ризику НІЗ (як поведінкових, так і метаболічних). Додатково до опитувального блоку було включено питання, пов’язані з психічним здоров’ям, раком шийки матки та молочної залози, травмами й насильством.

Таким чином, отримана інформація є відправною точкою моніторингу факторів ризику НІЗ в Україні та дозволить відслідковувати ефективність реалізації Національного плану щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

НІЗ – це  захворювання, що  не передаються від  людини до  людини. Їх розвиток не пов’язаний із вірусами чи бактеріями, натомість залежить від  впливу низки факторів ризику: спадкових, метаболічних, поведінкових та факторів довкілля.  Визначення пріоритетних захворювань, що становлять найбільший відсоток від сукупного тягаря НІЗ, а також ключових факторів ризику, які впливають на  переважну більшість НІЗ, є найбільш раціонально виваженим підходом, який сприятиме зосередженню наявних ресурсів на досягненні максимального результату.

     З  огляду на  це, стратегія зосереджена на  профілактиці та  боротьбі проти

п’яти основних хронічних захворювань, а також вона спирається на зменшення

поширеності п’яти головних факторів ризику розвитку цих захворювань.

Зазначений підхід був запропонований ВООЗ і має назву «підхід 5X5»*.

                           Підхід 5Х5 до профілактики НІЗ 

                       5 КЛЮЧОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ                           5 КЛЮЧОВИХ    ФАКТОРІВ РИЗИКУ
  1. Серцево-судинні захворювання (ССЗ)  1. Вживання тютюну та нікотину
  2. Онкологічні захворювання2.Вживання алкоголю
  3. Хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ)3. Нездорове харчування
  4. Цукровий діабет II типу4. Недостатня фізична активність
  5. Психічні розлади  5. Забруднення повітря

Кєлєш Т.О.